27 oktober 2011  |  14-17u  |  Enjoy Concrete  |  Veurne

 

 

 

 

 

 

heten u welkom op:

 

 

TEAMS VAN DE TOEKOMST

 

Een andere kijk op arbeidsorganisatie en menselijk kapitaal.

 

 

 


Onze arbeidsmarkt staat onder druk. Talent wordt schaarser en het aandeel ‘kansengroepen’ blijft maar stijgen. Organisaties werken steeds meer met teams om het hoofd te kunnen bieden aan deze veranderingen. Teams moeten hierbij voldoende veerkrachtig zijn, zowel om medewerkers met veel mogelijkheden de kans te bieden om hun talenten te ontplooien als om medewerkers met minder mogelijkheden op te vangen en te laten groeien in een uitdagende leeromgeving. Kennis en vaardigheden kunnen op die manier veel natuurlijker door de organisatie stromen waardoor er soepeler kan worden ingespeeld op de eisen van een competitieve en turbulente omgeving. Deze gedachte wordt verder ondersteund door het feit dat werknemers de meeste energie opbrengen voor het uitvoeren van wat ze zelf hebben bedacht.

 

Mensen die constructief samenwerken scheppen synergie. Een organisatie die hierin gelooft, leert op een andere manier naar de arbeidsmarkt kijken. Het ontwerpen, invoeren en ontwikkelen van effectieve teams blijkt in de praktijk echter geen sinecure. Hoe moeten we deze ‘teams van de toekomst’ nu precies gaan organiseren, willen zij een antwoord bieden op de demografische en economische uitdagingen waar we voor staan?

 

 

 

 PROGRAMMA

 

 13u30    

Onthaal

 

 14u

 

Welkom in Veurne – Nathalie Delva (schepen Stad Veurne)

 

 14u15

 

 

Geert Van Hootegem, professor arbeidsorganisatie aan de K.U. Leuven, toont aan hoe onze traditionele manier van werken, waarbij werknemers vanuit hun geïsoleerde jobs het werk niet langer op elkaar krijgen afgestemd, een effectieve teamwerking in de weg staat. Een innovatieve arbeidsorganisatie daarentegen vermijdt deze disfuncties door het werk niet langer op te delen in zoveel mogelijk deelbewerkingen, maar op te delen in logisch samenhangende organisatie-eenheden. Daarin hebben zelfsturende teams de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een zo compleet mogelijk product of dienst.

 

U kan de presentatie van prof. Geert Van Hootegem hier downloaden.

 

 15u30

 

 

Luc Rosseel, algemeen directeur van de beschutte werkplaats De Oesterbank, komt getuigen over hun aanpak met zelfsturende teams en hoe dit heeft bijgedragen aan zowel de arbeidsvreugde als aan de slagkracht van hun organisatie.

 

U kan de presentatie van Luc Rosseel hier downloaden.

 

15u50

 

 

Karl Vandenberghe interviewt (Focus-WTV) 2 social profit organisaties en 2 KMO’s over hun specifieke teamaanpak en toetst deze af aan de visie van Geert Van Hootegem en de ervaring van Luc Rosseel.

 

 16u50

 

Slotwoord – Erwin Van der Kelen (voorzitter SERR Oostende Westhoek)

 

 17u

 

Tijdens de netwerkreceptie kan u diverse infostands bezoeken: VDAB, Stad Veurne, Resoc Westhoek, Enjoy Concrete, Flanders Synergy en de Diversity Remix (een gratis HR-map boordevol checklists & instrumenten om werk te maken van een divers personeelsbeleid).

 
 

 

CONTACTGEGEVENS


Wenst u meer info over dit seminarie, de Diversity Remix en/of de diversiteitsplannen in de regio Oostende Westhoek, neem dan gerust contact op met de projectontwikkelaars EAD van SERR Oostende - Westhoek:Karine Van Daele  |  karine.vandaele@west-vlaanderen.be  | 0494 53 54 81

Ine Malysse | ine.malysse@west-vlaanderen.be | 0494 53 54 77