DOWNLOAD hier je favoriete fiches uit de Diversity Remix!

 

Volgens Wikipedia is een remix ‘een aangepaste versie van een origineel muzieknummer’. Met deze Diversity Remix hebben wij heel wat origineel materiaal (van theoretische insteken tot concrete instrumenten van ondernemingen) bewerkt tot bondige, praktische infofiches die uw personeelsbeleid meer divers kunnen doen klinken.


U kan hier alle fiches downloaden.

 

Voorwoord

Inhoudstafel

Sociaal-Economische Raad van de Regio (SERR)

Het Loopbaan- en diversiteitsplan

 

1.         Werving en selectie

1.1       Uitbreiding wervingskanalen

1.2       Hoe een vacature opstellen?

1.3       STARR interview in theorie en praktijk

1.4       Leeftijdneutraal aanwerven: tips en tricks

1.5       Een bedrijfsbezoek voor werkzoekenden organiseren

1.6       Selectie van een nieuwe medewerker

 

2.         Onthaalbeleid

2.1       De onthaalprocedure en de onthaalchecklist

2.2       Juridische spelregels inzake onthaal

2.3       Een onthaalbrochure opstellen

2.4       Peter-/meterschap invoeren

2.5       Een checklist voor peters & meters

 

3.         Opleidingsbeleid        

3.1       Een succesvol opleidingsbeleid: goed voor uw onderneming én uw medewerkers

3.2       Een opleidingsplan opmaken

3.3       Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opmaken

3.4       Wegwijs in de financiering van uw opleidingen

 

4.         Competentiebeleid

4.1       Is competentiebeleid iets voor uw organisatie?

4.2       Van start gaan met een competentiebeleid

4.3       De vereiste competenties benoemen/opmaken competentieprofiel

4.4       Template competentieprofiel

4.5       De competentiematrix

4.6       Functionerings-, loopbaan-, evaluatie-, exitgesprek

4.6.1    Het functioneringsgesprek

4.6.2    Het loopbaangesprek

4.6.3    Het evaluatiegesprek

4.6.4    Het exitgesprek

 

5.         Diversiteitsbeleid

5.1       De non-discriminatiewetgeving in een notendop

5.2       Diversiteit integreren in uw missie en visie

5.3       Checklist diversiteit van de vakbonden - www.effechecken.be

5.4       Maak uw engagement inzake diversiteit kenbaar via de Diversiteitsverklaring -  www.jobkanaal.be

5.5       www.dejuistestoel.be – Tips en instrumenten om 50+-ers gezond en gemotiveerd aan de slag te houden

5.6       De leeftijdsscan, een graadmeter voor leeftijdsbewust personeelsbeleid

5.7       Kennis en ervaring borgen

5.8       Een taalbeleid op de werkvloer

5.9       Islam op de werkvloer - update mei 2014

5.10     Personen met een arbeidshandicap integreren op de werkvloer

5.11     Aandacht voor financiële en persoonlijke problemen van medewerkers

5.11.1 Signalen van financiële en persoonlijke problemen bij medewerkers herkennen

5.11.2 Een HR-beleid met aandacht voor medewerkers met financiële en persoonlijke problemen

5.11.3 Een bedrijfseigen sociale kaart aanmaken 

5.11.3.a Lokale sociale kaart regio Brugge (update november 2020)
5.11.3.b Lokale sociale kaart regio Midden-West-Vlaanderen (update november 2020)
5.11.3.c Lokale sociale kaart regio Oostende (update november 2020)
5.11.3.d Lokale sociale kaart regio Westhoek (update november 2020)
5.11.3.e Lokale sociale kaart regio Zuid-West-Vlaanderen  (update november 2020)

 

6.         Kwaliteit van de arbeid

6.1       Ergonomie

6.2       Afstemming arbeid en gezin

6.3       Tips voor het voeren van een aanwezigheidsbeleid

6.4       Jobrotatie

6.5       Zelfsturende teams

6.6       Kwaliteit van de arbeid

6.7       Opmaken van een communicatieplan

 

 

Elk onderwerp in deze HR-map werd, waar mogelijk, met bijzondere aandacht voor de kansengroepen op de arbeidsmarkt onder de loep genomen. U kan deze ‘diversiteitstoets’ terugvinden aan de hand van volgende symbolen:

 

Oog voor diversiteit!
Mogelijke valkuilen of drempels die diversiteit in de weg kunnen staan.